Scurt comentariu (prima parte). KLAUS IOHANIS TRECE DE PARTEA „OCULTEI MONDIALE”, ÎNCĂLCÂND ASTFEL UN PRIM DECRET, IMUABIL, DAT DE DUMNEZEU.

Calificându-i drept fanatici, pe toți cei ce se opun legalizării căsătoriilor homosexuale, Klaus Iohanis demonstrează clar că primește ordine direct de la „oculta” și că dumnealui, a trecut astfel, în rândurile vrăjmașilor Lui Dumnezeu.
Biblia spune răspicat că în vremurile din urmă va avea loc o revolta universală a omenirii îndreptată împotriva decretelor imuabile ale Lui Dumnezeu (Psalmul 2; Ps. 109:4 ; Apoc. 13:1-18). Am scris acest articol, pentru ca oamenii care Îl iubesc pe Dumnezeu să fie pregătiți și să nu fie luați prin surprindere de toate aceste lucruri. Trebuie știut că Biblia vorbește cu o extraordinară precizie despre lucrurile pe care noi le trăim astăzi.

CNS Revelation 13:1 Apoi am stătut pe nisipul mării. Şi am văzut ridicîndu-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.
2 Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpînire mare.
3 Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pămîntul se mira după fiară.
4 Şi au început să se închine balaurului, pentrucă dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicînd: ,,Cine se poate asemăna cu fiara, şi cine se poate lupta cu ea?„ (Nota mea : Aici se observă cum diavolul îi dă putere Fiarei.)
5 I s’a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s’a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni. (Nota mea : Aici se vede că Fiara Îl va huli pe Dumnezeu; ea va activa pe o perioadă de 3,5 ani, sau patruzeci și două de luni)
6 Ea şi-a deschis gura, şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe ceice locuiesc în cer. ( Nota mea : Aici se vede că Fiara Îl va huli pe Dumnezeu)
7 I s’a dat să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască. Şi i s’a dat stăpînire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam. (Fiara se va lupta cu sfinții, adică Biserica)
8 Şi toţi locuitorii pămîntului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n’a fost scris, dela întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost jungheat.
9 Cine are urechi, să audă! (Fiara va pretinde să i se închine oamenii; deci ea se va da drept Dumnezeu).
10 Cine duce pe alţii în robie, va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.
11 Apoi am văzut ridicîndu-se din pămînt o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur. ( Nota mea: A doua fiară va face semne și minuni pentru a înșela Biserica. Ea pretinde că este profet al Lui Dumnezeu. De ex . Papa afirmă astăzi că Dumnezeu i-ar fi descoperit ca să schimbe Biblia, pentru a-i putea integra și pe homosexuali în Biserică)
12 Ea lucra cu toată puterea fiarei dintîi înaintea ei; şi făcea ca pămîntul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintîi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
13 Săvîrşea semne mari, pînă acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pămînt, în faţa oamenilor.
14 Şi amăgea pe locuitorii pămîntului prin semnele, pe cari i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pămîntului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia.
15 I s’a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorîţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. (Fiara va avea un chip care va vorbi )
16 Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mîna dreaptă sau pe frunte, (Nota mea : Legea big brother presupune implantarea de cipuri, care conțin 666 )
17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. (Nota mea : aici se vorbeşte de şantaj economic)
18 Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase.

De cca 2000 de ani, creștinii, așteaptă, cu nerăbdare, revenirea Domnului Isus Hristos. Potrivit Bibliei, la cea de-a doua venire, Hristos va nimici definitiv pe cei răi, îl va lega pe diavol în adânc și va instaura Împărăția de o mie de ani.
Pe acest fond, de așteptare, acela al revenirii Domnului Isus Hristos, Diavolul – vrăjmașul Lui Dumnezeu – împreună cu umanitatea apostată, vor încerca printr-o revoltă universală împiedicarea implementării decretelor imuabile stabilite de Dumnezeu cu mii de ani în urmă. Psalmul 2:1-2 descrie foarte limpede această revoltă, universală, ce va avea loc la sfârșitul veacurilor: „Pentruce se întărîtă neamurile, şi pentruce cugetă popoarele lucruri deşerte? 2 Împăraţii pămîntului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând : ”
1. Un prim decret pe care diavolul și umanitatea apostată vor să-l anuleze este acela prin care Dumnezeu decretează instalarea Domnului Isus Hristos, la Ierusalim, ca Rege al întregului Pământ : ,,Totuş, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfînt….. Domnul Mi-a zis : Tu ești Fiul Meu ! Astăzi Te-am născut.„(Ps 2:6, 7). De aici se vede cum Dumnezeu a stabilit clar că D-l Isus este Împăratul Suprem ales de El. Pentru a înlătura acest deziderat divin, Diavolul (numit și Lucifer sau Satan), Fiara (va fi un conducător militar și politic) și Proorocul mincinos (conducătorul religios – eu cred că acesta este papa, după cum se vede astăzi ) vor uza de toate abilitățile lor (agilitate, putere, lăcomie, răutate) astfel încât să împiedice instalarea Domnului Isus Hristos ca Rege al întregului pământ. Ba mai mult, acționând în contrapartidă cu Hristos, Fiara însuși, în urma confruntărilor armate cu națiunile lumii, se va autoproclama împărat, extinzându-și domnia peste tot pământul, energizat fiind de puterea diavoleasă. Va controla armata, sistemul bancar, economic și comercial. Pentru ca să-i convingă pe oameni să-l recunoască ca împărat, Fiara, va folosi forța armată, minciuna, crima și șantajul economic. Pentru a-și extinde domnia și asupra psihicului uman, Fiara va folosi tehnologia de radiofrecvență (cip RFID), ce există deja de mai multe decenii. Și așa cum în Împărăția milenială, a Domnului Isus, se va scrie și pe zurgălăii cailor, Sfințenie Domnului, Fiara va scrie pe frunțile și pe mâinile oamenilor numărul numelui ei (666). Astfel oamenilor li se va aplica un semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, tuturor acelora care se vor închina Fiarei și icoanei ei. ,, Și a făcut ca toți mici și mari, bogați și săraci să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele Fiarei sau numărul numelui ei”(Apoc 13:16,17). De aici se observă și faptul că nimeni de pe fața pămantului nu va putea să facă comerț ,, legal ” dacă nu se închină Fiarei și icoanei ei și nu primește semnul 666. Numărul 666 simbolizează trinitatea răului ( Satan, Fiara și Proorocul mincinos) ; în același timp, acest număr, este considerat și numărul omului, care nu poate atinge perfecțiunea . Așa cum pecetea aplicată pe un animal semnifică faptul că animalul respectiv aparține cuiva anume, tot așa și numărul 666, indică faptul că respectiva persoană aparține Fiarei. Cu alte cuvinte în acele zile, care se pare ca nu sunt așa departe, viața guvernată de o conștiința liberă nu va mai fi posibilă. Încă din zilele noastre se observă conturarea acestui sistem diavolesc, datorită faptului că se vorbește tot mai des de o Nouă Ordine Mondială (sau Oculta Mondială, cum îi mai spunem noi). Toate produsele din comerț sunt inscripționate cu codul de bare care conține pe fiecare etichetă cifra 666. Multinaționalele aparțin deja unui număr restrâns de bancheri, care se întâlnesc și stabilesc direcțiile pe care trebuie să le urmeze politica, economia și armata la scară planetară. Bancherii crează artificial crize economice și bancare, sau chiar războaie, în urma cărora obțin profituri imense. Au aparut instituții care transcend granițele naționale (Consiliul Europei, Parlamentul European, Curtea de Justiție Europeana, etc.). Multe state și-au cedat, dacă nu total, cel puțin parțial, suveranitatea statală. Actual are loc o regionalizare a planetei, în blocuri politico-economice și militare (UE, NAFTA, ASEAN, etc.). Se întreține voit, la nivel mondial o stare de teamă, în fața așa numitelor atacuri teroriste, pe fondul căreia se încearcă implantarea de cipuri pentru controlul populației. Acestea au încorporate în ele nu doar cifra 666, datele de identificare și fișa medicala a individului, ci și tehnica necesară ( adică sistemul de radiofrecventă) efectuării unui spionaj consistent asupra persoanei ce îl deține. Se cunoaște faptul că acest cip poate fi folosit cu succes și asupra creierului uman, astfel încât pot fi induse stări de oboseală sau de boală neuropsihică; ba cu ajutorul lui pot fi slăbite sau anulate anumite funcții ale creierului. În momentul în care, vigilența intelectuală este slăbită și omul nu își mai poate folosi creierul, independent de voința altuia, se poate spune despre el ca a devenit un fel de zombi. La noi în țară, Monica Macovei, insistă foarte mult pentru aplicarea unui supercontrol polițienesc asupra populației. Acest lucru va fi implementat prin legea big brothers, care se discută acum în parlamentul României. Dacă se vor aplica aceste tehnici asupra populației, orice intimitate dispare, iar omul va deveni un sclav al Ocultei Mondiale. Fiindcă președintele Klaus Iohanis nu recunoaște ca autoritate supremă Legea Sfântă a Lui Dumnezeu, cu privire la căsătorie, acest lucru demonstrează clar că dumnealui nu-L recunoaște nici pe Fiul Lui Dumnezeu ca Împărat Suprem, rânduit de Dumnezeu. Pentru că recunoașterea cuiva ca împărat constă, în principal, și din respectarea legilor date de el . Personal îndemn cititorii ca fiecare dintre noi să ne-ncredem în Domnul Isus Hristos, arătând în acest fel că suntem de acord cu ceea ce a decretat Dumnezeu, anume că doar Domnul Isus Hristos este Împăratul rânduit de Dumnezeu, și nimeni altul.
Marian Văle.https://plus.google.com/11787371413552489…/posts/j4Ez2Db3tvS
Tările care l-au ales ca împărat pe diavol, se afundă tot mai mult în mlaștina păcatului.

Suedia: După poligamie, „tineretul” cere legalizarea incestului și a necrofiliei… – Marian Vale – Google+
PLUS.GOOGLE.COM
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s