Scurt comentariu (a doua parte). KLAUS IOHANIS TRECE DE PARTEA „OCULTEI MONDIALE”, ÎNCĂLCÂND ASTFEL UN AL DOILEA DECRET, IMUABIL, DAT DE DUMNEZEU.

Calificându-i drept fanatici, pe toți cei ce se opun legalizării căsătoriilor homosexuale, Klaus Iohanis demonstrează clar că primește ordine direct de la „oculta” și că dumnealui, a trecut astfel, în rândurile vrăjmașilor Lui Dumnezeu.
Biblia spune răspicat că în vremurile din urmă va avea loc o revolta universală a omenirii, sub conducerea lui Antihrist, îndreptată împotriva decretelor imuabile ale Lui Dumnezeu (Psalmul 2; Ps. 109:4 ; Apoc. 13:1-18). Am scris acest articol, pentru ca oamenii care Îl iubesc pe Dumnezeu să fie pregătiți și să nu meargă după „profeți”falși ci să asculte de Singurul și Adevăratul Profet desemnat de Dumnezeu.

CNS Revelation 13:1 Apoi am stătut pe nisipul mării. Şi am văzut ridicîndu-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.
2 Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpînire mare.
3 Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pămîntul se mira după fiară.
4 Şi au început să se închine balaurului, pentrucă dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicînd: ,,Cine se poate asemăna cu fiara, şi cine se poate lupta cu ea?„ (Nota mea : Aici se observă cum diavolul îi dă putere Fiarei.)
5 I s’a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s’a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni. (Nota mea : Aici se vede că Fiara Îl va huli pe Dumnezeu; ea va activa pe o perioadă de 3,5 ani, sau patruzeci și două de luni)
6 Ea şi-a deschis gura, şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe ceice locuiesc în cer. ( Nota mea : Aici se vede că Fiara Îl va huli pe Dumnezeu)
7 I s’a dat să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască. Şi i s’a dat stăpînire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam. (Fiara se va lupta cu sfinții, adică Biserica)
8 Şi toţi locuitorii pămîntului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n’a fost scris, dela întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost jungheat.
9 Cine are urechi, să audă! (Fiara va pretinde să i se închine oamenii; deci ea se va da drept Dumnezeu. Acest lucru nu înseamnă altceva decât că Fiara va institui propria sa „moralitate”. Deja, în zilele noastre papa face aceste lucruri).
10 Cine duce pe alţii în robie, va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.
11 Apoi am văzut ridicîndu-se din pămînt o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur. ( Nota mea: A doua fiară va face semne și minuni pentru a înșela Biserica. Ea pretinde că este profet al Lui Dumnezeu. De ex . Papa afirmă astăzi că Dumnezeu i-ar fi descoperit ca să schimbe Biblia, pentru a-i putea integra și pe homosexuali în Biserică)
12 Ea lucra cu toată puterea fiarei dintîi înaintea ei; şi făcea ca pămîntul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintîi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
13 Săvîrşea semne mari, pînă acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pămînt, în faţa oamenilor.
14 Şi amăgea pe locuitorii pămîntului prin semnele, pe cari i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pămîntului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia.
15 I s’a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorîţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. (Fiara va avea un chip care va vorbi )
16 Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mîna dreaptă sau pe frunte, (Nota mea : Legea big brother presupune implantarea de cipuri, care conțin 666 )
17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. (Nota mea : aici se vorbeşte de şantaj economic)
18 Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase.

2. Cei ce au citit prima parte a comentariului meu au putut observa că primul decret imuabil al Lui Dumnezeu este acela prin care Dumnezeu statornicește instalarea Domnului Isus Hristos ca Împărat la Ierusalim, tron pe care Antihristul îl va râvni cu toată ființa lui pentru sine. Un al doilea decret imuabil, dat de Dumnezeu, în favoarea Fiului Său, dar pe care Fiara și umanitatea apostată vor să-l anuleze este și acela că Dumnezeu L-a numit pe Fiul Său ca Legislator sau Profet Suprem : „Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.
19 Şi dacă cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe cari le va spune El în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală”(Deut. 18:15,16). În psalmul 2 : 7 ( ,,Eu voi vesti hotărîrea Lui,„- zice Unsul- ,,Domnul Mi-a zis: ,Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut”.) se vede cum Dumnezeu a stabilit că Profetul Său nu va fi altul decât Fiul Său. Dacă din poziția de Conducător al întregului pământ, Antihrist (prima fiară), ar accepta ca împărăția sa să fie guvernată de Legea divină, acest lucru nu ar însemna altceva decât aprobarea voii altui Împărat, anume a Domnului Isus Hristos. Așa cum știm, odată cu schimbarea unui rege intervin și multe schimbări în domeniul legislației, și legile care vor fi date trebuiesc avizate de respectivul conducător suprem. Și fiindcă sistemul teocratic nu este binevenit înaintea diavolului, acesta, împreună cu Fiara, și „Proorocul” mincinos vor declara o nouă moralitate, iar prin acest lucru, Fiara, nu va face altceva decât să-și revendice titlul de Legislator Suprem, care, după cum se știe, aparține doar Lui Dumnezeu. Pentru a putea atinge acest obiectiv Fiara își va îndrepta atacul în în cel puțin 3 direcții. În primul rând, fiindcă nu-L poate ataca direct pe Dumnezeu, se va limita la blasfemierea Lui, a Locuinței Sale cerești și a celor ce locuiesc în cer. În al doilea rând va discredita Cuvântul Scripturii și va coaliza toate națiunile împotriva Bisericii și împotriva tuturor sfinților Domnului, pe care, ]n final, îi va birui prin forța armată (Apoc. 13: 7). În al trilea rând, sistemul antihristic va încerca să aducă, înaintea lumii, o nouă revelație de origine satanică. Pentru a aduce această nouă revelație (sau profeție), Diavolul și Fiara, îl vor aduce în prim plan pe „proorocul” mincinos (adică pe cel care primește revelație), care prin semne și minuni va înșela oamenii ca să creadă că el primește mesaje din partea Lui Dumnezeu (astăzi papa declară public că diavolul, sau Lucifer este Tatăl Domnului Isus și pretinde că Dumnezei i-a poruncit să schimbe Biblia; vezi http://newsgru.com/lucifer-is-god-declared-by-pope-francis/.). Prin declararea unei noi revelații, se va putea implementa astfel o nouă moralitate mondială. În zilele noastre aceste lucruri deja se întâmplă. Papa deja pune la îndoială Cuvântul Lui Dumnezeu și pretinde că are „revelații” divine și că Dumnezeu i-ar fi descoperit că nu trebuie să-i judece el pe homosexuali și transgenderiști. El afirmă că Dumnezeu i-ar fi spus că unele porunci din Biblie nu sunt bune, ar trebui modificate, în special cea de-a șaptea : „Să nu preacurvești”. În mai toate țările dezvoltate s-au abrogat legile cu privire la obligativitatea căsătoriei dintre un bărbat și o femeie, pentru a se vota împotriva Legii Lui Dumnezeu. Astăzi multe state au aprobat practicile LGBT și mai nou se încearcă legalizarea pedofiliei, zoofiliei și a necrofiliei. Mulți oameni, astăzi, nu iau în seamă aceste declarații, însă în momentul când proorocul mincinos va începe să facă minuni lucrurile se vor schimba semnificativ Validarea acestei noi moralități nu se va face doar în temeiul săvârșirii de minuni și semne mincinoase, ci ea va fi sprijinită și prin forța armată, prin șantajul economic și comercial la care va fi supusă întraga populație a planetei. Cei care vor fi prinși în cursa diavolului vor fi în primul rând ateii și cei ce-și bazează credința lor pe minuni și nu pe Biblie ; apoi cei care iubesc banii, funcțiile și valorile materiale și financiare ale acestei lumi. Biblia spune că cei care nu păzesc spusele (poruncile) Evangheliei Fiului Lui Dumnezeu vor fi aruncați în focul cel veșnic. Dacă oamenii vor asculta de un alt profet, de exemplu Mohamed, Buda, Papa sau altul, trebuie să știe faptul în ziua când decretul Lui Dumnezeu, prin care L-a statornicit pe Fiul Său ca Profet veșnic, va fi pus în aplicare, ei vor fi condamnati pentru veșnicie la pierzare . De aceea este bine și înțelept ca fiecare om să-L recunoască în inima lui pe Domnul Isus Hristos, ca Unicul și Adevăratul Profet al Lui Dumnezeu, care ne-a descoperit voia sfântă a Lui Dumnezeu, prin Evanghelie. Deci ceea ce a statornicit Domnul Isus cu privire la căsătoria dintre un bărbat și o femeie nu trebuie schimbat de către noi oamenii. Se pare că d-l Klaus Iohanis este cu luare aminte, nu la Domnul Isus Hristos, ci la cântecele de „sirenă” ale papei sau ale altor „profeți”mincinoși. Personal, văzând ce se întâmplă în zilele noastre, îndemn pe fiecare om să citească Biblia, să păzească cuvintele ei, pentru ca astfel să primească o deplină binecuvântare din partea Lui Dumnezeu ! Amin !
Marian Văle.

Pope Francis and the Vatican has introduced the world to their god they been worshiping all along, Lucifer. According to Pope Francis and the Catholic Church, The Morning Star is the creator of the world and the father of Christ. He brought…
NEWSGRU.COM
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s